Tin tức » Tài Nguyên Lasan » Nghiên cứu Lasan 10.05.2021 05:07
TÔNG ĐỒ
® 26.08.2020 15:36 | 302 hits ®

Xem hình
Xin gửi tới gia đình La San bản dịch của Sư Huynh Simon Hoàng Thái nhân ngày mừng lễ thánh BARTHÔLÔMÊÔ, Tông Đồ (24/8). Bản dịch dựa trên bài viết của Br. Luke SALM.

1. TÔNG ĐỒ

 

 1. Ý NGHĨA CỦA TỪ

 

1.1. Từ này được dùng hầu như một cách riêng biệt trong ý nghĩa được gán cho nó trong Kinh Thánh Tân Ước. Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, apostellein, nguyên nghĩa của từ này đề cập đến người nào đó được sai đi hoặc được giao một sứ mạng đặc biệt. Trong Tân Ước, các Tông Đồ được Đức Giêsu chọn để tiếp tục sứ mạng của Người là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Có một sự phân biệt giữa các Môn Đệ, những người tương đối nhiều, ví dụ 72 người như trong Mt 17; Mc 9 và Lc 10, và các Tông Đồ, những người thường được nhận biết là “Nhóm Mười Hai” được Đức Giêsu chọn cách đặc biệt và được nêu tên trong danh sách. Phêrô, Giacôbê, và Gioan nổi bật hơn cả trong các trình thuật tin mừng, trong đó Phêrô được chọn đặc biệt để giữ vai trò lãnh đạo. Sau sự phản bội của Giuđa, Mátthia được bầu để thay thế chỗ của ông ta trong Nhóm Mười Hai. Ngay khi sứ mạng cho các dân ngoại được rao giảng, Phaolô và Banaba cũng được coi là Tông Đồ, mặc dù chưa bao giờ hai ngài được kể số vào Nhóm Mười Hai.

 

1.2. Đã có vài sự không chính xác trong sự định nghĩa một Tông Đồ trong thế kỷ thứ 17 tại Pháp. Từ điển Richelet của thời đó, mặc dù ghi chú rằng từ này xuất xứ từ Hy Lạp, đã phớt lờ nguồn gốc Hy Lạp như sự phân biệt trong Tân Ước khi định nghĩa một cách mơ hồ rằng một Tông Đồ “là một Môn Đệ của Đức Giêsu Kitô”. Vai trò của các Tông Đồ được nói là “để phục vụ như là một kiểu mẫu cho những ai có trọng trách trong giáo hội”. Từ điển này cũng ghi chú rằng thuật ngữ tông đồ có vài sự phổ biến như được gán cho những người khôi hài, thực hành chuyện hài hước, và phóng khoáng. Thật dễ dàng nói rằng các định nghĩa trong từ điển này không đánh giá đúng ơn gọi và nhiệm vụ của các Tông Đồ trong Tân Ước, cũng không phản ánh được tư tưởng hoặc các tác phẩm của Gioan La San.

 

 

2. CÁC TÔNG ĐỒ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA GIOAN LA SAN

 

2.1. Gioan La San đề cập rất nhiều đến các Tông Đồ trong các tác phẩm về giáo lý dành cho các trường học và trong các bài nguyện gẫm dành cho các Sư Huynh. Sự nhắc đến các Tông Đồ rất nhiều của Gioan La San bắt nguồn từ Tân Ước và những bài chú giải truyền thống và các tác phẩm thần học trong thời của ngài. Ngài cắt nghĩa rằng Đức Giêsu Kitô bắt đầu sứ mạng bằng việc chọn mười hai người trong số các môn đệ để làm Tông Đồ (Da 31B; cũng xem, vd. Db 235A; 276A), hầu hết các ông thuộc giới hạ lưu (Da 34B). Sau khi Thăng Thiên, Đức Giêsu gửi Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông Đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần (Da 61A; Db 51; Dc 178-179) để trao cho họ quyền rao giảng, làm các phép lạ, và củng cố đức tin của họ (Db 52). Do đó các Tông Đồ trở nên nền móng của Giáo Hội (Db 54C; 63D), tiếp tục tồn tại cho đến tận thế (Da 63B; 74D). Các Tông Đồ rao giảng những điều họ học được từ Đức Giêsu (Da 8B). Trước khi chia tay họ sáng tác kinh Tin Kính (Da 13D, Dc 233D), trong đó bao gồm các điểm chính của đức tin chúng ta được truyền xuống từ các Tông Đồ (Da 13C). Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục là những người kế vị các Tông Đồ (Da 70A, D; Db 54C, 63D, 234D; MF 176.2; MR 199.3).

 

2.1.1. Theo Gioan La San, Giáo Hội có tính tông đồ vì các Tông Đồ đã loan báo cho Giáo Hội tất cả những chân lý mà Đức Giêsu đã dạy họ và Giáo Hội đã giữ gìn cho tới ngày nay (Da 67B). Giáo thuyết này được truyền xuống, cả trong văn tự và trong truyền khẩu, cho các vị mục tử là những người kế vị các Tông Đồ (Da 8B, 71A). Mặc dù thiếu bằng chứng của Tân Ước, Gioan La San cho là các Tông Đồ lập ra các á bí tích như việc thực hành bốn mươi ngày chay tịnh (84B), việc sử dụng nước thánh (Dc 30D), sự rước lễ hằng ngày (I 239A), và sự xây dựng và cung hiến các nhà thờ (MF 188.1).

 

2.2. Gioan La San đối diện với vấn đề nhận dạng các Tông Đồ là “Nhóm Mười Hai” được Đức Kitô chọn trong sứ mạng của Người. Những sự đối lập này do sự kiện Phaolô và Banaba được gọi là Tông Đồ trong Tân Ước, mặc dầu các ngài không phải là những chứng nhân cho sứ vụ công khai của Đức Giêsu và không được nêu tên trong Nhóm Mười Hai. Gioan La San cắt nghĩa hơi tự ý, khi nói rằng Đức Giêsu Kitô tuyên bố cho chính Phaolô và các Tông Đồ khác rằng Người đã chọn Phaolô để làm tông đồ dân ngoại (Dc 230). Gioan La San cắt nghĩa, Banaba đáng được gọi là một tông đồ, bởi vì ngài được thánh Phaolô chọn cho các phận vụ tông đồ và ngài làm việc gần gũi với các Tông Đồ để xây dựng Giáo Hội (Dc 270B).

 

2.3. Gioan La San chấp nhận truyền thuyết cho rằng các Tông Đồ, sau khi rao giảng phúc âm cho người Do Thái ở Giêrusalem và Giuđêa, đã gặp nhau để chia nhóm đi qua các nước khác để rao giảng tin mừng và sau đó phân tán khắp thế giới (Dc 231C). Ví dụ, Mátthêu đi Êtiôpia (MF 167.3) và Barthôlômêô đi Ấn Độ (MF 159.2).

 

2.4. Trong các tác phẩm về giáo lý cho các trường, Gioan La San trích dẫn tên cá nhân các Tông Đồ, để cổ võ vài giáo thuyết riêng biệt hoặc sự thực hành của Giáo Hội, hoặc để cắt nghĩa xuất xứ và ý nghĩa của ngày lễ được cử hành. Trong các bài nguyện gẫm dành cho các Sư Huynh, Gioan La San đề xuất cá nhân các Tông Đồ như là nguồn gốc và kiểu mẫu cho các việc thực hành riêng biệt của đời sống thiêng liêng. Phêrô được đề xuất như là một kiểu mẫu của tinh thần đức tin (MF 139), Gioan với tình yêu dành cho Đức Giêsu và lòng tôn kính Đức Maria (MF 88), Giacôbê với việc theo Đức Kitô đến Núi Sọ (MF 145), Anrê với lòng nhiệt thành làm cho Đức Kitô được biết đến và tình yêu dành cho sự đau đớn (MF 78), Tôma với lòng tin vững vàng sau khi cứng lòng tin (MF 84), Philípphê với lòng nhiệt thành cho sự cứu rỗi các linh hồn (MF 119), Giacôbê Công Chính với việc yêu mến cầu nguyện (MF 119), Mátthêu với việc trở lại và sự sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Đức Kitô (MF 167), Barthôlômêô với việc mang sách Tin Mừng theo mình và khả năng chịu đựng đau khổ (MF 159), Simon và Giuđa với lòng nhiệt thành và sự ghét bỏ thế gian (MF 182), Mátthia với lòng trông cậy vào Thánh Thần (MF 107), Phaolô với lòng nhiệt thành tông đồ, sự tuân phục tông đồ đoàn, và sự tận tâm với bổn phận (MF 99 và 140), Banaba với việc quan tâm, sự ân cần và lòng yêu mến trẻ em (MF 134).

 

2.5. Phải thừa nhận rằng Gioan La San, không khác với các tác giả về thiêng liêng và thần học khác cùng thời với ngài, đã bị giới hạn trong sự hiểu biết của ngài về phận vụ của các Tông Đồ trong Tân Ước, bởi một phương pháp luận thiếu tính phê bình lịch sử dẫn dắt từ một sự chú giải đơn giản và đúng hơn theo trào lưu chính thống của các bản văn kinh thánh. Do đó, các tác giả thế kỷ thứ 17 đã không biết sự khác nhau cơ bản giữa các nhà truyền giáo Tông Đồ như Phaolô hoặc Banaba với “Nhóm Mười Hai” - những người không có chức năng truyền giáo - là chứng nhân của Đức Giêsu và biểu tượng của Ítraen mới. Bây giờ ta thấy rõ rằng có một ít bằng chứng trong Tân Ước cho thấy hầu hết nhóm Mười Hai tiên khởi đã từng thực hành một sứ mạng tông đồ đặc biệt và cá nhân. Tương tự như vậy cho đến Vaticanô II, có sự hiểu biết rất phổ biến về sự mặc khải thánh, cả trong Kinh thánh lẫn trong truyền khẩu. Điều này khiến Gioan La San và những người đương thời của ngài hình dung Đức Giêsu đang truyền đạt cho các nhà thuyết giáo, thầy dạy hoặc giáo lý viên đương thời theo cùng một cách giống như đã huấn luyện các Tông Đồ về nội dung của đức tin Kitô giáo. Người ta cũng cho rằng các công thức đức tin, quy tắc đạo đức Kitô giáo, và việc cử hành các Bí tích, chưa kể đến các thực hành ngoại vi khác, đã được áp dụng vào thời các Tông Đồ.

 

2.6. Vì lý do này, không có gì đáng ngạc nhiên khi Giáo Hội học được phản ánh trong các tài liệu tham khảo về các Tông Đồ của Gioan La San rõ ràng là rất truyền thống. (Nên nhớ rằng Giáo Hội học không nổi lên như một lĩnh vực chuyên biệt để giảng dạy và nghiên cứu thần học cho tới thế kỷ thứ 20). Theo Gioan La San, Giáo Hội là Giáo Hội Công Giáo Rôma, đức tin của Giáo Hội Công Giáo là Tông Đồ và Rôma (CE 111C). Đó là một cơ cấu phẩm trật của Giáo Hội, hiển nhiên khi ngài định nghĩa giáo quyền như là “Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục đã lãnh nhận và thực hành như những người kế vị các Tông Đồ” (Da 70A). Chúng ta biết từ các nhà viết tiểu sử rằng Gioan La San là một cột trụ của chính giáo, nhất quán trung thành với Giáo Hoàng Rôma chống lại sự hoành hành của giáo phái Jansen và Gallican vào thời của ngài. Ngài có ít sự chấp thuận dị giáo, đặc biệt là Huguenot Calvin. Vì lý do đó ngài đã sẵn sàng để từ bỏ vài đòi hỏi thông thường của ngài để gửi các Sư Huynh đi Mende, Les Vans, và Alès ở miền Nam nước Pháp, nơi mà các dị giáo đang phát triển. Đó không là một thời đại hiệp nhất trong Giáo Hội.

Tuy nhiên, từ một quan điểm khác, Gioan La San dường như lúc đó có một nhãn quan khái quát về bản chất của Giáo Hội. Ngài được chinh phục rằng Thiên Chúa đã gọi ngài để thành lập một kiểu hội mới trong Giáo Hội để thi hành một phận vụ tông đồ mà cơ cấu phẩm trật của thời đó không thể hoặc không phải hoàn thành. Điều này đã dẫn dắt ngài để mở rộng sự hiểu biết của ngài về sự nối tiếp tông đồ, như sẽ hiển thị trong đoạn sau. Dẫu sao Gioan La San đã không có sự do dự rằng các Sư Huynh của ngài, - không có chức vụ như các linh mục hoặc tu sĩ trong Giáo Hội - đã được ủy thác với đức tin tông đồ và một nhiệm vụ tông đồ trong toàn Giáo Hội là những người kế vị. Điều đó chỉ có trong những sự thảo luận đại kết kể từ Vaticanô II rằng một trong những đường lối khác của sự hiểu biết kế vị tông đồ đã trở nên thịnh hành hơn trong thần học Công Giáo.

 

3. ƠN GỌI MANG TÍNH TÔNG ĐỒ CỦA SƯ HUYNH THEO GIOAN LA SAN

 

3.1. Một trong những yếu tố nổi bật nhất trong các bài nguyện gẫm của Gioan La San về ngày lễ các Tông Đồ và thời kỳ tĩnh tâm là tính rõ nét với điều ngài liên kết ơn gọi của Sư Huynh với thừa tác vụ của các Tông Đồ, trong đó, ngài nói, họ chia sẻ giống như vài tính cách của những người kế vị các Tông Đồ. Mỗi khi ngài có dịp đề cập đến các Tông Đồ, Đấng Lập Dòng lấy dịp đó để nhắc các Sư Huynh rằng công việc họ làm mang tính tông đồ (MF 128.1; 159.2; 167.2; 81.2).

 

3.1.1. Vào ngày lễ thánh Inhaxiô thành Antiôkia, Đấng Lập Dòng nhắc các Sư Huynh rằng họ thi hành một trong những nhiệm vụ chính của các Tông Đồ bằng sự giáo dục đức tin và đạo giáo cho các học sinh của họ chiếm hữu Thần Khí của Thiên Chúa bởi nhân đức của phép rửa của chúng (MF 102.1). Lễ thánh Máccô để gợi lại trách nhiệm của các Sư Huynh là giảng dạy giáo huấn của các Tông Đồ (MF 116.2). Vào ngày lễ thánh Giacôbê Cả, Gioan La San không do dự khi nói rằng các Sư Huynh được Thiên Chúa thiết lập để kế vị các thánh Tông Đồ trong việc cắt nghĩa giáo huấn của Đức Giêsu Kitô và làm kiên vững đức tin thánh trong tâm trí những ai mà họ dạy giáo lý, nhiệm vụ chính của họ (MF 145.3). Vào ngày lễ thánh Anrê, các Sư Huynh được nhắc rằng họ đã được gọi giống như các Tông Đồ để làm cho Thiên Chúa được biết đến và vì điều này họ cần lòng nhiệt thành cao cả (MF 78.2).

 

3.1.2. Trong các bài nguyện gẫm kỳ tĩnh tâm, Gioan La San thúc giục các Sư Huynh hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong công việc chia sẻ thừa tác vụ của các thánh Tông Đồ và của các giám mục và các mục tử của Giáo Hội (MR 199.3). Ngài nói với họ, “Anh Em là những người kế vị các Tông Đồ trong nhiệm vụ huấn giáo và giảng dạy người nghèo” (MR 200.1). Sau khi trích dẫn những lời của Đức Giêsu là cành nho không thể sinh trái nếu nó không gắn liền với cây nho, Gioan La San nói với các Sư Huynh, “Những điều mà Đức Giêsu Kitô nói với các Tông Đồ, thì Người cũng nói với anh em” (MR 195.3). Gioan La San chú ý rằng mối quan tâm chính của các Tông Đồ, sau khi dạy dỗ các tín hữu tiên khởi, là cho họ được lãnh nhận các bí tích, tụ tập để cùng nhau cầu nguyện, và sống theo tinh thần Kitô giáo. Do đó, ngài nói với các Sư Huynh, “Trên hết mọi sự, đây là điều mà Anh Em bắt buộc phải làm trong thừa tác vụ của Anh Em. Trong việc noi gương các Tông Đồ, Anh Em phải đặc biệt quan tâm đến những người mà Anh Em dạy dỗ được lãnh nhận các bí tích” (MR 200.2).

 

 

4. CHIỀU KÍCH TÔNG ĐỒ CỦA LINH ĐẠO LASAN

 

4.1. Sau một xu hướng trong suốt thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 để liên kết linh đạo của Dòng các Sư Huynh với truyền thống thời trung cổ và để rút ra các định nghĩa của đời tu, đã có một sự hồi phục kể từ Vaticanô II cái độc đáo của cái nhìn thiêng liêng của thánh Gioan La San. Một cách cơ bản, linh đạo của ngài không phải là một linh đạo đan tu nhưng là một linh đạo mang tính tông đồ, kết hợp phận vụ bên ngoài của việc giảng dạy rằng Đức Giêsu đã ban cho các Tông Đồ với động lực bên trong và có năng lực đến từ ơn của Thần Khí vào ngày lễ Ngũ Tuần. Đúng là linh đạo Lasan đòi hỏi một khoảng cách chắc chắn từ những khía cạnh đó của thế giới chống lại Đức Kitô; có một yếu tố trầm tư mạnh mẽ trong tính nhạy cảm về sự hiện diện khắp nơi và sự quan phòng của Thiên Chúa được bồi bổ trong sự thực hành nguyện gẫm. Tuy nhiên, linh đạo Lasan không phải chấm dứt ở đó nhưng tràn ra ngoài một “lòng nhiệt thành nồng nàn” cho việc cứu sống các linh hồn qua việc tông đồ của nền giáo dục Kitô giáo.

 

4.2. Các yếu tố có quá trình lịch sử và lỗi thời có thể hiểu được trong các tác phẩm của Gioan La San về các Tông Đồ, không thể ngăn cản thành viên Lasan hiện nay khỏi việc nắm bắt bản chất và cách dùng vẫn còn giá trị mà Gioan La San nối kết các Tông Đồ với truyền thống tông đồ. Các Tông Đồ là những kiểu mẫu hoàn hảo của đức tin và lòng nhiệt thành mà Gioan La San muốn là tinh thần của Dòng, và bây giờ được mở rộng trong toàn thể gia đình Lasan để được chia sẻ. Đức tin thời Gioan La San cũng như trong gia đình Lasan thời nay là bắt nguồn từ sự bám chặt vào thông điệp Tin Mừng, mầu nhiệm của tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa ngay cả cho những ai “được nghĩ là còn xa ơn cứu độ”. Lòng nhiệt thành là lòng nhiệt thành của các Tông Đồ, được Đức Kitô ủy thác để đi về phía trước và để dạy dỗ, một lòng nhiệt thành nồng nàn do ơn của Thần Khí vào ngày lễ Ngũ Tuần. Đức tin và lòng nhiệt thành tông đồ của các công việc Lasan cho sự xây dựng Giáo Hội, đặt nền tảng trên các Tông Đồ, như là sự tiếp tục sống động của sứ mạng tông đồ của họ trong mỗi thời đại, trong đó nhà giáo dục Lasan chia sẻ một sự kế vị tông đồ tuy giới hạn nhưng là thực tế.

 

 

Sư Huynh Luke SALM

(Lasallian Themes 1)

Bản tiếng Pháp, xin xem tại đây!

Bản tiếng Anh, xin xem tại đây!
MLThai
(Theo Truyền Thông La San)


Tin liên quan:
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [07.10.2020 10:43 | 286 hits]
SỰ CỨU CHUỘC [01.10.2020 14:24 | 338 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [30.09.2020 09:43 | 283 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [23.09.2020 09:12 | 159 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [16.09.2020 15:06 | 172 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [09.09.2020 09:14 | 172 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [02.09.2020 05:51 | 189 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [26.08.2020 12:50 | 194 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [19.08.2020 09:35 | 221 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [12.08.2020 11:03 | 219 hits]
THƠ DÂNG GITANJALI - Rabindranath Tagore [05.08.2020 08:52 | 198 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
TÔNG ĐỒ
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 Trở Thành Sư Huynh La San Hôm Nay [14.07.2013 15:15 | 2751 hits]
 Bài 11 - Nhà Nội Trú La San [05.07.2013 15:50 | 4271 hits]
 Bài 10 - Trường Học [27.06.2013 19:10 | 2274 hits]
 Dấu Ấn Hai Mùa Chay [19.04.2013 10:05 | 2311 hits]
 Bài 5 - Đời Tu Của Các Sư Huynh [26.03.2013 10:29 | 3638 hits]
 Bài 3 - Những Dấu Chỉ Thời Đại [07.12.2012 02:29 | 3025 hits]
 Bài 1 - Tiên Tri La San [13.10.2012 15:37 | 4832 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Điều khiến anh em phải có thêm lòng nhiệt thành sốt sáng hơn nữa trong bậc sống của mình, là anh em không những chỉ là thừa tác viên của Thiên Chúa, nhưng còn là thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô và của Giáo Hội.
MR 201,2,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 001
 Tổng lượt truy cập 000000001
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2021
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : [email protected]

Lên đầu trang