Tin tức » Sứ mạng Giáo dục » Chuyên môn 13.05.2021 23:25
TRƯỜNG LA SAN
® 18.07.2008 02:19 | 3131 hits ®

Xem hình
Trường La San là viện / cơ quan giáo dục đào tạo nằm bên trong Giáo hội Công giáo La-mã, ở đó các giáo viên có mặt trợ giúp phụ huynh trong việc giáo dục và đào tạo giới trẻ. Khi sự liên kết của cả hai giáo viên tu sĩ và không tu sĩ (thế tục), trong việc thực thi tầm nhìn rộng của nhà trường là thiết yếu, thì sự hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên là căn bản.

 

Nơi Các Giáo Viên Có Mặt Trợ Giúp Phụ Huynh
Trong Việc Giáo Dục và Đào Tạo Giới Trẻ

Nguyên tác The Lasallian School
của William Edward Mann, FSC.

LỜI TÓM LƯỢC

Mối quan hệ căn bản giữa phụ huynh và giáo viên trong công cuộc giáo dục có bị che khuất vì sự lưu ý cần thiết mới đây được đưa ra trong cuộc vận động Trường La San để hiệu chỉnh lại một chút mối quan hệ được thừa nhận không cân xứng giữa các tu sĩ và các giáo viên. Sự tranh cãi cho là phụ huynh có trách nhiệm trước tiên về việc giáo dục con cái họ và giáo viên có mặt trợ giúp phụ huynh hoàn thành công việc này là trọng tâm của nghiên cứu này.

Phụ huynh phải tham gia vào việc nhìn lại bất cứ nhà trường nào nơi con cái họ được dạy dỗ. Bất cứ điều gì khác sẽ góp phần tiến xa vào sự khủng hoảng hiện nay đang trải nghiệm bởi rất nhiều gia đình, xa hơn góp phần vào cuộc sống khủng hoảng của gia đình, đang tác động như những động lực càng lúc càng gia tăng như thể chúng muốn thay thế, thay vì có mặt trợ giúp phụ huynh ; đáng chú ý là hạn chế tiến trình giáo dục và góp phần đáng kể làm kém hiệu quả giáo dục của các trường. Nói cách khác, một sự liên minh phụ huynh và giáo viên tập hợp quanh Tin Mừng Đức Giêsu Kitô trong tinh thần Gioan La San và cùng với nhau dấn thân vì nền giáo dục và đào tạo Kitô cho con cái là một nền tảng vững chắc của sự canh tân đổi mới các trường này.

Yếu tố căn bản ở đây là sự để hết tâm trí của phụ huynh và giáo viên lao động chung với nhau để phát hiện tiềm năng phong phú mà các trường này có thể có trong cuộc sống của con trẻ. Một sự bày tỏ về việc nhìn lại trường La San ngày nay, một phát biểu có tính mấu chốt về các giá trị và tính chất của trường La San, và một tổng quan về tiến trình hiện tại của việc xây dựng lại mà phong trào trường La San là sự biểu thị mới đây nhất được đưa ra. Cũng vậy, một phát biểu về một nhu cầu và một giá trị pháp lý dành cho đường lối này từ một viễn cảnh của các hệ thống gia đình, một viễn cảnh của cách suy nghĩ mang tính giáo dục, một viễn cảnh của Giáo hội Công giáo La-mã về giáo dục, và sự đặt nền tảng vững chắc của nó vào các tác phẩm của Gioan La San.

MỤC LỤC

Chương Trang

I. LỜI GIỚI THIỆU 7

II. NHÌN LẠI TRƯỜNG LA SAN NGÀY NAY. 15

III. GIÁ TRỊ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA TRƯỜNG LA SAN 26

IV. THỜI KỲ XÂY DỰNG LẠI 46

V. VIỄN CẢNH CÁC HỆ THỐNG GIA ĐÌNH 71

- Một học sinh tên là Mát-thêu 74

- Một gia đình bất an vì nghiện rượu 85

- Thời gian để thay đổi lối sống 96

VI. VIỄN CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY 115

VII. VIỄN CẢNH CỦA SẮC LỆNH QUYỀN GIÁO HUẤN
CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LA-MÃ 140

VIII. ĐƯỢC BÉN RỄ SÂU TRONG CÁC TÁC PHẨM
CỦA GIOAN LA SAN 163

IX. KẾT LUẬN. 179

PHỤ LỤC 206

1. Chương Trình Hội Thảo tháng 3 năm 1987 206

2. Tài Liệu Hội Thảo tháng 9 năm 1987 207

THƯ MỤC 209

CHƯƠNG I

LỜI GIỚI THIỆU

Trường La San là tổ chức / cơ quan đào tạo nằm bên trong Giáo hội Công giáo La-mã, ở đó các giáo viên có mặt trợ giúp phụ huynh trong việc giáo dục và đào tạo giới trẻ. Khi sự liên kết của các giáo viên tu sĩ, trong việc thực thi tầm nhìn rộng của nhà trường là thiết yếu, thì sự hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên là căn bản.

Gioan La San, nguồn cảm hứng và người sáng lập trường La San, sinh ngày 30 tháng 4 năm 1651 tại Pháp. Gioan La San là con cả một gia đình tư sản thượng lưu giàu có. Cha ngài là một thẩm phán của một tòa án địa phương tại Reims. Trước sinh nhật 16 tuổi của ngài, Gioan La San được phong chức giáo sĩ tại Thánh đường có uy tín của thành phố đó, Cathedrale Chapter. Trong khi theo đuổi việc học của Giáo hội tại đại học Sorbonne và sống tại Chủng viện Thánh Sulpice, thì cả hai mẹ (1671) và cha (1672) Gioan La San qua đời. Kết quả là, ngay trước sinh nhật 21 tuổi, Gioan La San quay về Reims, ở đó Gioan La San đảm nhiệm chăm nom bốn em trai và hai em gái của ngài. Gioan La San được truyền chức linh mục vào năm 1678, và được trường đại học Reims ban tặng bằng Tiến sĩ Thần học vào năm 1680.

Trước hết, nhờ một cơ may hợp tác với một nhóm nhỏ được huấn luyện một cách thiếu thốn bao gồm các giáo viên dạy học trong một dự án mà Gioan La San ngay từ đầu cảm thấy không có sự hấp dẫn tuyệt đối nào, và rồi bản thân Gioan La San cảm thấy như bị lôi cuốn vào công việc này với tư cách sáng lập các trường dành cho người nghèo và bị thúc đẩy “sử dụng tất cả tài năng của ngài nhân danh người nghèo và giới trẻ mà ngài thường mô tả là bị bỏ rơi và chẳng hề được cứu giúp”. Chính vì công việc nhân danh các trẻ nhỏ này đang vấp ngã qua các rạn nứt của Giáo hội và xã hội mà Gioan La San nghĩ tới nhiều nhất. Vì mục đích này, Gioan La San sáng lập Dòng Sư huynh các Trường Kitô (cũng gọi là Dòng Sư Huynh Kitô La San), (gọi tắt Dòng La San*). Một cộng đồng các tu sĩ giáo dân (không nhận chức linh mục) trong Giáo hội Công giáo La-mã. Việc ngài để hết tâm trí vào công cuộc này, nhân danh nền giáo dục của những ai thật sự không có cơ hội tiếp cận được sự giáo dục, gần như thu hút tất cả sức lực mạnh mẽ của ngài vào việc phục vụ hai phong trào : sự cách tân vĩ đại của nước Pháp trong suốt thời gian Chống Cải Cách (Counter-Reformation), và những người dạy giáo lý và giáo dục đại chúng. Gioan La San thấy tốt hơn phải thay đổi chổ cư ngụ, nên vào ngày 24 tháng 6 năm 1682 Gioan La San di chuyển cùng với các Sư huynh ban đầu của ngài vào ở tại một căn nhà thuê trên đường Rue Neuve khi ngài rời khỏi nhà của gia đình. “Thực vậy, ngài đã dứt khoát bỏ lại phía sau thế giới tiện nghi mà trong đó ngài đã lớn lên để trở nên thành phần của thế giới người nghèo2.

Khi tập trung sự chú ý của ngài vào những vấn đề đặt ra dành cho đô thị nhiều hơn cho nông thôn, tâm điểm nỗ lực của Gioan La San là các thành phố như Reims, Paris, Avignon, Marsailles, và Rouen. Gioan La San xây dựng các trường cho trẻ nghèo đường phố, các trường cho thiếu niên phạm pháp, các trường cho các học sinh học nghề buôn bán, các trường cho giáo viên tương lai, các trường cho con cái thủy thủ, và các trường cho các học sinh lao động suốt tuần và như vậy chúng cần một trường học với một chương trình được giảm nhẹ. Gioan La San là một trong những người tiên phong vì lợi ích của một nền giáo dục bản địa và miễn phí.

Gioan La San có hai đóng góp đáng kể nhất của trong lĩnh vực giáo dục. Gioan La San cung cấp cho các giáo viên ngài một sự chăm sóc, huấn luyện tuyệt vời và liên tục. Cộng thêm việc cho họ một cách nhìn thiêng liêng vào công việc mà họ đang làm trong Giáo hội, Gioan La San còn dấn thân thực hiện đầy đủ các kỷ thuật điều hành nhà trường một cách hiệu quả và thực tế. Đóng góp quan trọng thứ hai của Gioan La San, theo cách nói của một người viết tiểu sử ngày nay là,

một cách dứt khoát và chống lại các chống đối trầm trọng, để sáng lập một cộng đoàn kiên định của những người thế tục có động cơ tu hành để xây dựng một mạng lưới các trường trên khắp nước Pháp để có thể tạo ra các phần tử tốt nhất có tính thường trực và có khả năng thực hành từ những người tiên phong đi trước Gioan La San.3

Như đã nêu lên ở trên, đây không phải là việc lựa chọn của Gioan La San ; còn hơn thế nữa đây là một công việc mà Gioan La San được dẫn dắt trong cố gắng của ngài trung thành cùng Phúc Âm khi đáp lại các tình huống và các sự kiện sắp sẵn trên lối đi của ngài qua sự quan phòng của Thiên Chúa. Dần dần Gioan La San hiểu được chính bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt và chỉ cho Gioan La San qua “dấu chỉ không nhìn thấy được” trong sự nghiệp này. Cuối cùng, Gioan La San tin chắc rằng đây là việc làm của Thiên Chúa nên vào ngày 21 tháng 11 năm 1691, Gioan La San thực hiện điều được biết là “lời khấn hứa dũng cảm” với hai Sư huynh trong các môn đệ của ngài. Họ sẽ kiên định dấn thân vào trong công cuộc của Thiên Chúa và đối với họ “cho dù chỉ còn ba người, chúng ta vẫn ở trong cái gọi là nhà Dòng [Dòng Sư huynh Các Trường Kitô], nếu như chúng ta phải bị bắt buộc đi xin của bố thí và sống chỉ nhờ vào một ổ bánh mì4.

Gioan La San viết nhiều sách có tính thực hành dùng trong các lớp học của trường La San và các sách thiêng liêng, sư phạm, và đào tạo cộng đoàn của cộng đoàn các nhà giáo dục này. Bên trong Trường học Pháp vĩ đại có tính Thiêng Liêng này5, Gioan La san lúc này hiểu được phần nào về gương mặt nho nhỏ và huyền nhiệm này. Gioan La San tin tưởng rằng với việc chấp nhận đời sống thiêng liêng dành cho các Sư huynh, họ sẽ trở nên năng động và có tính chất tông đồ trong sức bật và như vậy kết hợp được việc làm của một người và cuộc sống thiêng liêng mà mỗi người liên tục chiếu sáng trên người khác. Gioan La San giúp các Sư huynh “tìm tòi sâu hơn trong các chiều hướng huyền nhiệm” của các kinh nghiệm cuộc sống thường ngày thật của họ với tư cách là những giáo viên.6

Khi Gioan La San qua đời vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 7.4.1719, con số vừa vặn có được là 100 Sư huynh rải rác khắp 22 tỉnh thành của nước Pháp. Ngày nay có gần 8400 Sư huynh dạy học ở 81 quốc gia trên khắp thế giới. Các cơ sở giáo dục được điều hành bởi cộng đồng này là các trường được đề cập trong nghiên cứu này với tư cách là trường La San.

Đã rất nhiều năm, chỉ có những Sư huynh tu sĩ cống hiến giảng dạy trong các trường La San. Các Sư huynh này trong sự phối hợp với các nhà cầm quyền địa phương của các cộng đoàn Sư huynh Kitô La San trên toàn cầu, quyết định xem những gì có tính thực tiễn chấp nhận được trong các trường cá thể. Lúc nhu cầu vì lợi ích các trường La San đòi hỏi vượt quá con số các Sư huynh để có thể sẵn sàng bố trí họ lại thành đọi ngũ những người giảng dạy, một ít giáo viên thế tục được thêm vào ở nơi này chổ nọ. Tuy nhiên, vì họ chỉ được thuê dạy khi không có đủ Sư huynh bố trí cho một trường, họ vẫn, hầu hết là như vậy, là các trợ thủ và cách chung không được mời gọi cộng tác một cách đầy đủ và bình đẳng. Ngay cả thời gian gần đây, các giáo viên thế tục trong các trường La San bị loại ra khỏi vị trí thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của họ.

Vì thế, sự hợp tác của các giáo viên trong việc vận hành guồng máy các trường, trong một thời gian bị lu mờ một cách đáng tiếc do sự hiểu lầm cho là sự hợp tác thiết yếu duy nhất là sự hợp tác giữa tất cả các Sư huynh trong ban lãnh đạo nhà trường. Trong khi các giáo viên thế tục, nhiều người trong họ bất ngờ trở thành các giáo viên xuất sắc và cũng là các Kitô hữu tuyệt vời, phần đông thường vui vẻ chia sẻ mối quan hệ thân thiện với các Sư huynh, họ vẫn bị xem “không phải là sản phẩm hoàn toàn xịn” qua cách nhìn của các Sư huynh, các phụ huynh, và các em học sinh.

Hơn hai mươi lăm năm qua, nhưng không nhiều hơn thời gian gần đây, có một cuộc vận động : đổi mới và nhìn lại 300 năm truyền thống lâu đời về giáo dục theo danh nghĩa Trường La San. May thay, trong tiến trình này, nhiều việc được làm để chỉnh sửa sự hiểu lầm và thiếu phối hợp như đã nói ở trên. Tuy nhiên, vì sự lưu ý cần thiết mới đây được đưa ra trong cuộc vận động các trường La San chỉnh sửa cho đúng mối quan hệ hơi bị mất cân đối và không công bằng này giữa các giáo viên tu sĩ và các giáo viên thế tục, sự hợp tác nền tảng giữa phụ huynh và giáo viên trong nguy cơ giáo dục đang bị lu mờ.

Các bậc cha mẹ phải thừa nhận mình là các nhà giáo dục chủ yếu của con cái họ7. Vai trò của họ trong qui trình giáo dục là “hầu như không có gì có thể cung cấp một sự thay thế tương xứng8. Nói cách khác, các giáo viên trợ giúp phụ huynh trong việc hoàn thành công cuộc giáo dục. Vì thế, một sự nhìn lại các trường La San chỉ duy nhất nhắm vào các giáo viên và loại bỏ các phụ huynh được hiểu rõ ràng nhất như là một “khởi đầu sai lạc” trong tiến trình đổi mới.

Phụ huynh phải tham gia vào việc nhìn lại bất cứ nhà trường nào nơi con cái họ được dạy dỗ. Bất cứ điều gì khác sẽ góp phần : 1) tiến xa vào sự khủng hoảng hiện nay đang trải nghiệm bởi rất nhiều gia đình ; 2) xa hơn góp phần vào cuộc sống khủng hoảng của gia đình, đang tác động như những động lực càng lúc càng gia tăng như thể chúng muốn thay thế thay vì có mặt trợ giúp phụ huynh ; 3) đáng chú ý là hạn chế tiến trình giáo dục, và 4) góp phần đáng kể vào việc kém hiệu quả giáo dục của các trường. Việc nhìn lại các trường La San cần xây nền tảng trên đá chớ không phải trên cát nếu nó phải trụ lại cùng thử thách về thời gian, và không bị xé vụn bởi bão táp mà trong đó chúng ta thực sự tự tìm thấy chính mình (Mt. 7 : 24-27). Một sự liên minh phụ huynh và giáo viên tập hợp quanh Tin Mừng Đức Giêsu Kitô trong tinh thần Gioan La San và cùng với nhau dấn thân vì nền giáo dục và đào tạo Kitô cho con cái, có như vậy mới là một nền tảng vững chắc.

Tôi quan tâm trong việc cung cấp một sự hiệu chỉnh việc nhìn lại các trường La San mới đây đang nảy ra và lấy đà. Trong khi không một ai có thể khẳng định phương hướng cho cuộc vận động phải chọn, tôi hy vọng gợi ra đây một nhiệm vụ nổi bật to lớn hơn ; khía cạnh nổi bật này (sự hợp tác nền tảng giữa phụ huynh và giáo viên) của trường La San, cho dù thật đáng kể, hiện tại không được chú ý. Nỗ lực hiệu chỉnh được trình bày ở đây hy vọng phục vụ như một loại “men” và cung cấp một sự kích thích hiệu chỉnh trong cuộc vận động này của Trường La San, một cuộc vận động mà vì nó tài liệu Các Đặc tính của Trường La San9 (the Characteristics of Lasallian Schools) hiện nay là trung tâm kiểm soát.

Tôi hy vọng trình bày ra đây lý do căn bản cho sự để hết tâmtrí của phụ huynh và giáo viên lao động cùng nhau phát hiện tiềm năng phong phú mà các trường này có được trong cuộc sống của các trẻ nhỏ. Để có thể làmviệc này tôi xin cung cấp : 1) một trình thuật về việc nhìn lại trường La San ngày nay ; 2) một phát biểu có tính mấu chốt về các giá trị và tính chất của trường La San, và 3) một tổng quan về tiến trình hiện tại của việc xây dựng lại mà phong trào trường La San là sự biểu thị mới đây nhất được đưa ra. Cũng vậy, tôi cố gắng đưa ra một phát biểu về nhu cầu và một giá trị pháp lý dành cho đường lối này từ : 4) một viễn cảnh các hệ thống của gia đình ; 5) một viễn cảnh của cách suy nghĩ mang tính giáo dục ; 6) một viễn cảnh của Giáo hội Công giáo La-mã về giáo dục, và 7) sự đặt nền tảng vững chắc của nó vào các tác phẩm của Gioan La San.

Ghi Chú

1. Michel Sauvage, “Lasallian Spirituality : Our Heritage,” Lasalliana 11 (February 1987) : 4.

2. Luke Salm, The Work Is Yours : The Life of Saint John Baptist de La Salle (Romeoville, Illinois : Christian Brothers Publications, 1989), 39.

3. Ibid., 54.

4. Ibid., 75.

5. William M. Thompson, ed., Berulle and the French School, trans. Lowell M. Glendon (New York : Paulist Press, 1989).

6. Michel Sauvage, “The Gospel Journey of John Baptist de La Salle (1651-1791),” trans. Luke Salm (Rome, Italy : Center of Saint Louis of France, 1984), 3.

7. “Gravissimum Educationis,” in The Documents of Vatican II, ed. Walter M. Abbott (New York : The America Press), no. 3, p. 4.

8. Ad Hoc Committee on Marriage and Family Life, National Conference of CatholicBishops, A Family Perspective in Church and Society (Washington, D.C. : Unite Stages Catholic Conference, 1988), 20.

9. Regional Education Committee of the Christian Brothers, Characteristics of Lasallian Schools (Romeoville, Illinois: Christian Brothers Conference, 1986).

CHƯƠNG II

MỘT SỰ NHÌN LẠI TRƯỜNG LA SAN NGÀY NAY

Trong truyện The Pigman của Paul Zindel, tác giả giới thiệu một người góa vợ và bị lãng quên cùng người bạn duy nhất của ông là chú khỉ đầu chó ở vườn thú địa phương. Hai học sinh năm hai trường trung học đối xử tốt với ông lão. Gioan đã có một cái nhìn kỳ lạ làm chán nãn thế giới người lớn. Lớn lên trong một gia đình bất an vì nghiện rượu, cậu ta xem cha mẹ là “Ông già đáng chán” và “Lão phu nhân”. Cha mẹ Lorraine ly dị ngay sau khi cô bé chào đời. Được nuôi dưỡng bởi một người lao động tích cực và thường thiếu vắng người mẹ, cô bé liên tục bị phạt do sự không trung thành khó tha thứ đối với cha của cô ta.

Đọc qua hai biên tập và 21 trang in, tiểu thuyết phản ánh một cách hùng hồn vài sự sợ hãi và niềm hy vọng của giới trẻ ngày nay trong nhà trường. Tiểu thuyết là cơ sở vững chắc trong cuộc sống thực tế của nhiều cuộc đời họ ; nó nắm bắt được một chút kinh nghiệm chung của thế giới người lớn mà trong đó thiếu niên mong ước tìm kiếm một sự chấp nhận. Gioan La San tóm lược quan niệm của họ về thế giới trong những lời nói này :

Bà ấy nghĩ rằng bà biết mọi điều đang diễn ra trong tôi, và thực ra bà ấy chẳng biết được một điều nào cả. Nói thực, bà ấy đã muốn điều gì ở tôi ? Có thể nói vấn đề đối với tôi là tôi đang sống trong một thế giới mà bạn lớn lên và trở thành cô đơn, tự đứng trên đôi tay và đầu gối và xin bè bạn giúp đỡ phải không ? Một nơi mà người ta vừa mới lãng quên bạn bởi vì bạn hơi già nua và đầu óc bạn dần suy yếu và ngớ ngẫn phải không ? Bà ấy có nghĩ rằng từ bên trong bà ấy không làm phiền tôi ?... Bà ấy không biết là bệnh đau dạ dày làm cho tôi cảm thấy là bà không thể kết thúc cuộc đời chỉ để trò chuyện cùng con khỉ đầu chó.1

Giáo viên có cơ hội trở thành Tin Mừng trong các cuộc đời của giới trẻ như thể chúng cũng vậy. Chúng có mặt và đầy ắp ở tất cả hành lang lớp học và nhà trường trên khắp đất nước. Đối với vài người, điều này có nghĩa là làm mạnh lại các giá trị và khẳng định lại các kinh nghiệm hay ; đối với nhiều người mà cuộc sống của họ đầy chán nãn, điều này phục vụ như một sự sửa chữa và một tấm gương của thái độ người lớn mời gọi chúng trở thành các công dân có ích và có trách nhiệm. Đây là ý thức mà trong đó Gioan La San mời gọi các giáo viên Kitô tự xem bản thân mình như “những đại sứ và đại diện của Đức Giêsu Kitô” trong sự nghiệp của Ngài mà chúng ta làm.2

Gioan La San sáng lập Dòng Sư Huynh các Trường Kitô vào năm1679 tại Pháp để đem một nền giáo dục Kitô cho con cái tầng lớp cần lao và những người nghèo3. Được công bố là Quan Thầy các Giáo Viên bởi Đức Giáo Hoàng Phao-lô XII vào năm 1950, Gioan La San có thể là người nắmgiữ nhiều điều bí mật nhất trong Giáo hội Công giáo La-mã. Một loạt các tác phẩm suy gẫm mà ngài đã viết đến cuối đời ngài với sự hùng biện và chiều sâu của tầm nhìn giáo dục dạy học vì sự nghiệp Kitô và cung cấp :

Một phương pháp tổng hợp cá nhân và có chiều sâu của chính cuộc đời Gioan La San trong giáo dục dạy học. Có thể ở đây đó trong lịch sử giáo dục có một quan niệm thiêng liêng và đầy hứng khởi về người giáo viên như vậy đã được triển khai thành chi tiết phong phú hơn.4

Để am hiểu Gioan La San, ta cần có một sự ham thích đối với những giả định cơ bản của ngài. Gioan La San tin rằng : 1) Thiên Chúa yêu thương chúng ta ; 2) Thiên Chúa ban phương tiện cần thiết để dẫn dắt cho chúng ta từ bây giờ ; 3) Thiên Chúa muốn được yêu mến lại ; 4) và chúng ta yêu thương lại Thiên Chúa bằng yêu mến những người xung quanh ta trong cả lời nói và hành động. Đối với Gioan La San, không còn có điều gì để nghi ngờ Chúa Giêsu là sự thể hiện cuối cùng của tình yêu Thiên Chúa và là sự mời gọi rõ ràng nhất đi vào mối quan hệ liên kết với Thiên Chúa, và dĩ nhiên cùng với những người khác. Tuy nhiên, Hội Thánh và phụ huynh được Gioan La San xem như phương tiện thông thường và được sử dụng qua đó Thiên Chúa được mặc khải.

Gioan La San sống trong thời buổi bị xáo trộn ; Giáo hội có khó khăn trong việc chiến đấu cùng các ảnh hưởng đang xung đột bên trong xã hội. Thời đại Công giáo của ngài đối phó cùng sự Cải cách Tin lành, và Giáo hội thời ngài đang lo lắng đưa ra một giải thích thỏa đáng đối với lòng trung thành của dân Người. Hơn nữa, Gioan La San còn thấu suốt, các cha mẹ, một cách đặc biệt của tầng lớp cần lao và người nghèo, theo cách nào đó bị bắt quả tang đang có sự rối đạo, và quá bận bịu với sự “không ngớt lo lắng tìm kiếm các nhu cầu của cuộc sống” cho nên họ rất cần được quan tâm trợ giúp5. Chính vì cơ sở này mà Gioan La San thấy được trường La San, và đặc biệt các giáo viên trong trường La San, là mệnh lệnh nếu như các trẻ được nhận lấy sự giáo dục cần thiết để trưởng thành trong tinh thần Kitô. Vì thế, đối với Gioan La San, giáo viên trong trường La San cung ứng được “một trong những sự phục vụ quan trọng và cần thiết nhất trong Giáo hội6.

Ly dị và sự tan rã của quyền hành, xung đột và bất đồng bên trong Giáo hội, sự gia tăng vũ khí hạt nhân và lạm dụng vật chất, và một sự chiếm hữu của cải táo bạo, chạy theo thú vui, và sự ích kỷ chỉ lo cho bản bản thân, đánh dấu thời đại chúng ta hiện nay. Trong các thời kỳ lộn xộn này của chúng ta, tôi cho rằng, trường La San tiếp tục là một trung gian cần thiết cho việc tiêm truyền niềm hy vọng cho giới trẻ, cho việc công bố Tin Mừng là Thiên Chúa yêu thương họ, và cung cấp cho họ một nền giáo dục Kitô vững chắc. Không chỉ ở thời Gioan La San mà cả ở thời chúng ta, giáo viên Kitô phải tiếp tục cung ứng một sự trợ giúp cần thiết cho phụ huynh và các Giám mục của Giáo hội trong sáng kiến và đào tạo các thế hệ Kitô hữu kế tiếp.

Sự sống còn của trường La San thật sự phụ thuộc vào các giáo viên thế tục nhiều hơn vào các tu sĩ khấn hứa vào lúc này của lịch sử. Điều đó không phải là luôn như vậy. Các Sư huynh và các chị nữ tu La San một thời là trụ cột của hệ thống trường Công giáo. Đừng bao giờ cho là các nhà giáo dục Kitô cần thiết hơn những đồng nghiệp thế tục của họ ; thời của sự hơn hẳn về số lượng đã qua rồi. Và thực tế hiện nay là họ đã vượt xa về số lượng. Cùng với cấp độ mà giáo viên Kitô thế tục chia sẻ trong Phúc Âm được dựa trên tầm nhìn của nhà trường và lòng ham muốn và sự toàn tâm gánh vác sự nghiệp nhân danh giới trẻ này, Trường La San sẽ tiếp tục trở thành Tin Mừng trong đời sống của mình.

Cộng thêm vai trò đại sứ và sứ giả, Gioan La San nhắc nhở giáo viên còn là hình ảnh người thợ xây, người gieo trồng, mục tử, người chiếu rọi ánh sáng, thiên thần bản mệnh, người anh (chị) lớn. Chúng ta là các “đồng nghiệp” với Đức Kitô trong việc thể hiện tình cảm yêu thương của Thiên Chúa và trong việc mời gọi giới trẻ đi vào mối quan hệ yêu thương lẫn nhau và với Thiên Chúa. Các giáo viên đóng vai trò đặc biệt trong sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa dành cho giới trẻ. Mới đây, tạp chí The National Catholic Reporter châm biếm sự sinh sôi các bộ và các quan chức bên trong Giáo hội Công giáo La-mã. Hình như mỗi người bây giờ đều trở thành người đại diện với tư cách một quan chức, khi mà trước đây các quan chức, đối với người Công giáo, là “các mục sư Tin lành”. Trong phụng vụ, có các quan chức lo về chén thánh và các quan chức phụ trách tiếp đón khách tá túc. Các thành viên của nhóm lo về bàn thờ đổi thành “các Quan chức lo về Tình trạng Sạch sẽ”, chúng ta có một “Quan chức lo về Cờ bạc”, phụ trách đọc các con số và kiểm chứng những người thắng cuộc vào các đêm ngày thứ Năm, và “bảy gã đếm khoản thu góp vào các trưa Chúa nhật là các Quan chức Tiền Bạc của chúng ta7. Rõ ràng đây là một sự khôi hài. Tuy nhiên, điều đó làm nổi bật, một sự không thoải mái cảm giác cho nhiều người công giáo La-mã do một sự đưa từ ngữ hình như xa lạ vào bên trong từ vựng của chúng ta. Thật phấn khởi, sự không thoải mái này không phải là một trở ngại quá lớn để nắm bắt sự phong phú của những điều Gioan La San đang nói ở đây về các giáo viên khi ngài nhận dạng “giáo viên với tư cách sứ giả”. Dạy học là một sự nghiệp có giá trị trong Giáo hội, và giáo viên là “một bí tích tình yêu thấy được bằng mắt trần mà Thiên Chúa ban cho” học sinh8. Gioan La San nhấn mạnh khi ngài nói : “Hãy hiểu rõ, như vậy, trong tất cả các mối quan hệ của anh em với con trẻ là những người tin tưởng vào anh em, chính anh em tự xem mình là một sứ giả của Thiên Chúa”.9

Như đã nói ở trên, Gioan La San sống trong suốt thời gian Giáo hội Công giáo đối phó cùng sự Cải cách Tin lành. Khủng hoảng đáng kể này để lại trách nhiệm cho vai trò song đôi về đức tin và các công việc ở Công đồng Trent10. Lập trường chống Cải cách của Công giáo là đức tin thật tự nó thể hiện ra bằng hành động. “Đức tin, như Thánh Gia-cô-bê nói, mà không có việc làm đạo đức là đức tin chết11.

Nếu một người anh em hay chị em không có gì để mặc, hay không có lương thực trong ngày, và bạn nói cùng họ. “Chào tạm biệt, và chúc may mắn ! Hãy mặc ấm và ăn no”, nhưng không thấy nhu cầu của thân xác họ, thì có ích gì ? Cũng vậy với đức tin mà không làm gì trong thực hành. Đó là đức tin hoàn toàn chết. (Gc 2 : 15-17).

Hãy chú ý câu đáp lời của Chúa Giêsu cùng Gioan Tẩy Giả :

và Gioan, gọi hai trong các môn đồ ông đến, phái họ đến cùng Chúa Giêsu để hỏi Người, “Ngài có phải là người phải đến, hay chúng tôi phải chờ ai đó khác ?”... Chúa Giêsu cho các sứ giả câu trả lời, “Hãy đi và kể cho Gioan những gì các ông đã thấy và đã nghe : người mù thấy lại, kẻ què quặt đi lại được, người cùi hủi được lành sạch, người điếc lại nghe, và người chết sống lại, Tin Mừng được công bố cho người nghèo” (Lc 7 : 18-23).

Mỗi người cần hiểu điều này để nắm bắt tầm nhìn của Gioan La San về trường La San. Chúng ta có thể bảo cho trẻ là Thiên Chúa yêu thương chúng, nhưng “bảo cho” một cách đơn giản thì chưa đủ. Các trẻ cần được chỉ cho thấy tình yêu của Thiên Chúa, và trường La San và giáo viên trong trường La San là một cách thức hữu hiệu và đặc biệt mà tình yêu Thiên Chúa được chỉ cho thấy. Giáo viên là một phương cách riêng biệt và hiệu quả mà tình yêu Thiên Chúa được tỏ bày. “Tốt biết bao để nói cho một người rằng Thiên Chúa yêu thương họ và hãy tiếp tục đi theo tôi phải không ?” Chất lượng giáo dục mà giới trẻ được cung cấp trong các kỷ năng và kiến thức cần thiết đó để trở thành những thành viên có ích và thành đạt của xã hội trong viễn cảnh mà trẻ sẽ nghe được lời tuyên bố rằng Thiên Chúa yêu thương chúng.

Một bài báo mới đây trong tạp chí Momentum nêu bật sự khởi đầu các sự “trông đợi cao hơn” dành cho người da đen, các học sinh trung học thuộc khu phố nghèo. Mức tử vong cao trong các trẻ nam da đen ; cái chết là một thực tế rất thực trong cuộc sống của họ. Bài báo đặc biệt này mở đầu bằng một sự tưởng niệm một cậu bé bảy tuổi bị giết chết một cách thô bạo và thật vô nghĩa lúc nó từ trường trở về nhà vào một buổi chiều. Khi mang thông điệp sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên cái chết đến cho các học sinh như vậy là truyền đến cho cuộc sống của chúng “các sự trông đợi cao hơn” ; nhưng chất lượng của một sự giáo dục toàn diện mà trường học cung cấp và bầu không khí trong trường tạo sự dể dàng học tập, một cách đặc biệt khi trái ngược với những giải pháp có thể có cho cùng các học sinh này, không những trở thành viễn cảnh mà trong đó các “sự trông đợi cao hơn” có thể được nghe thấy mà còn mở rộng cửa cho các “trông đợi cao hơn” được kinh qua, cảm giác được, và rất thật12. Việc đạt đến một sự chia sẻ công bằng hơn các nguồn tài nguyên của thế giới này trở thành viễn cảnh mà trong đó các trẻ này được đánh thức để thấy được Tin Mừng rằng Chúa Giêsu đã đến nên chúng ta “có được sự sống, và có được nó một cách sung mãn”. (Ga 10:10).

Trường La San là nơi mà ở đó sự mù tối của dốt nát, sự trơ trụi của bối rối, sự hung bạo của thất vọng, và sự đói khát vì yêu thương, lòng tự trọng, và khả năng, được đề cập và được an ủi xoa dịu ; tương lai mở ra cho các trẻ này vì Thiên Chúa yêu thương họ. Giáo viên Kitô là trái tim của lời tuyên bố này. “Gương tốt tạo nên nhiều ấn tượng trong tâm trí và con tim lớn hơn các lời nói13. Phẩm chất cuộc sống của các nhà giáo dục đối với các trẻ này và chất luợng của sự nghiệp giáo dục cung cấp tấm gương làm cho học sinh thấy rõ :1) là Thiên Chúa yêu thương chúng và 2) cách chúng đáp lại Thiên Chúa bằng tình yêu.

Năm 1682, các trường La San bị đe dọa biến mất. Gioan La San động viên các giáo viên tiên khởi nhìn vào chim trời và hoa đồng nội ; Thiên Chúa sẽ ban ơn (6 : 25-30). Họ thách thức lý lẽ của ngài bằng cách nói ra những điều này : Ngài có được sự giáo dục, sự giàu có của một gia đình cao trọng, và uy tín của một giáo sĩ của Nhà thờ của Giáo hội thành Reims. Đúng ra là gạt bỏ những lời bàn coi như kêu ca quá không cần thiết, Gioan La San lắng nghe được từ sự thách đố này lời mời gọi đón nhận Phúc âm nghiêm túc hơn, từ bỏ chức giáo sĩ của ngài, và phân chia của cải của ngài trong các người nghèo trên những đường phố14. Các học sinh của chúng ta, nếu chúng ta thật lòng lắng nghe chúng, sẽ thách đố chúng ta sống trung thành hơn cùng các giá trị mà chúng ta nói chúng ta nắm giữ. Đúng là như vậy khi chúng ta thật sự đánh động con tim chúng, khi chúng ta cho phép chúng trở thành Tin Mừng trong cuộc sống của chính chúng ta. “Hãy thường xuyên cầu xin Chúa Toàn năng ban ơn để có thể… đánh động các con tim. Đó là ân sủng của anh em.”15 Chúng ta sẽ lớn lên thánh thiện nhờ vào sự nghiệp này. Chúng ta chăm sóc kẻ khác, nhưng Thiên Chúa chăm lo phần rỗi chúng ta qua các thử thách mà chúng ta gặp phải lúc làm việc với họ trong cuộc sống của chúng ta.16

Một gương có từ lúc đầu trong cuộc đời Gioan La San có thể giúp làm rõ hơn điều này. Vào lúc đầu, Gioan La San chỉ dành cho các giáo viên khởi thủy “một ít thời giờ, một ít tiền bạc, một ít sự quan tâm.” Song thấy như vậy là không ổn, nên ngài mời họ cùng chia sẻ các bữa ăn với ngài.

Trong việc quyết định mời gọi các giáo viên cùng vào bàn, Gioan La San có lẽ nghĩ rằng ngài chỉ làm thêm một việc để giúp những người này thành công trong nỗ lực của họ trở thành các giáo viên giỏi. Qua việc cùng ăn với họ các bữa ăn, ngài muốn có thể gặp mặt họ đều đăn hơn, hiểu biết về họ nhiều hơn và có thể giúp họ tự tiến bộ hơn. Tuy nhiên, trong thời gian dài, bước đi này hướng cả cuộc đời của ngài từ bên trong ra ngoài ; nó cách mạng hóa các ý kiến, các mục đích, và các giá trị của ngài. Chính từ thời điểm này mà Gioan La San trở thành người sáng lập.17

Với tư cách là giáo viên, chúng ta cần tiếp tục ngồi vào bàn với các học sinh của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu chia sẻ sự hiểu biết của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không tránh khỏi phải dẫn chúng đến sự chia sẻ tương lai tốt đẹp của chúng ta. Công việc của chúng ta làmviệc với những đứa trẻ này sẽ biến đổi cuộc sống của chính chúng ta. Trong tiến trình này, chúng ta cũng giúp biến đổi cuộc sống của chúng. Mối quan hệ của chúng ta với chúng là một sự mời gọi chúng đi vào một mối quan hệ lẫn nhau kiểu mới, một mối quan hệ được chỉ cho chúng cách rõ ràng nhất theo cách chúng ta liên đới cùng nhau. Khi mời gọi trẻ đi vào sự trưởng thành mới mẻ này, cách tồn tại và tham gia mang tính Kitô trong tiến trình của sự biến đổi mà sự hoán đổi đòi hỏi, đúng là điều trường La San và giáo viên trong trường La San phải quan tâm.

Tuy nhiên, sự am hiểu vai trò của các giáo viên trong việc bày tỏ kế hoạch Thiên Chúa cho giới trẻ cần giúp đỡ, chớ không phải thay thế, cần cha mẹ đưa con cái họ đến Tin Mừng về sự cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cần ghi nhớ trong mọi lúc mà nơi chúng ta nói về các giáo viên thì từ “phụ huynh” có thể bị thay thế một cách dễ dàng. Vì là các giáo viên làm thêm công việc của phụ huynh những người không thể hoàn toàn tự làm công việc này. Kể cả nghĩ đến việc thay thế từ “phụ huynh” bằng từ “giáo viên” cũng gây bối rối và, cách nói đúng nhất, là đảo ngược trật tự vốn có của mối quan hệ. Các giáo viên thay vào hoặc, đúng hơn, bổ sung phụ huynh trong việc đưa ra chứng cứ thật về tình yêu Thiên Chúa dành cho các trẻ. Giáo viên có mặt trợ giúp cha mẹ trong việc đánh thức nơi trẻ Tin Mừng Thiên Chúa bày tỏ theo những đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày.

Ghi Chú

1. Paul Zindel, The Pigman (New York ; Bantam Books, 1968), 144.

2. John Baptist de La Salle, Meditations for the Time of Retreat, trans. Augustine Loes (Romeoville, Illinois: Christain Brothers Conference, 1975), no. 3.2, p. 54.

3. William J. Battersby, Saint John Baptist de La Salle (New York; The Macmillan Company, 1975) ; Salm, Life of De La Salle.

4. Dominic Evertt, “Introduction,” in The Conduct of The Christian Schools, John Baptist de La Salle (Romeoville, Illinois: Buttimer Institute of Lasallian Studies), 4.

5. De La Salle, Retreat Meditations, no. 1.2, p. 48.

6. Ibid., no. 7.1, p. 66

7. William Freburger, “Multiplying Ministers on Ministry Merry-go-round,” National Catholic Reporter, 20 March 1987, 11.

8. Miguel Campos and Michel Sauvage, Announcing the Gospel to the Poor, trans. Matthew J. O’Connell (Romeoville, Illinois : Christian Brothers Conference, 1981), 113.

9. De La Salle, Retreat Meditations, no. 9.1, p.74

10. Thomas Bokenkotter, A Concise History of the Catholic Church (New York : Dubleday and Company, 1979), 251 ; Henri Daniel-rops, The Catholic Reformation, trans. John Warrington (New York : E.P. Dutton and Company, 1962), 97-98.

11. De La Salle, Retreat Meditations, no. 2.3, p. 52.

12. William Harkins, “‘Higher Expectatons’ in the Catholic Inner City High School,” Momenturn 18 (February 1987) : 12

13. De La Salle, Retreat Meditations, no. 10.3, p. 80.

14. John Baptist Blain, The Life of John Baptist de La Salle, trans. Richard Arnandez, Vol. I, Book 1 (Romeoville, Illinois : Christian Brothers Conference, 1982), 81-84.

15. John Baptist de La Salle, Meditations, trans. William J. Battersby (London : Waldegrave Linmited, 19640, no. 81. 2, p.343.

16. De La Salle, Retreat Meditations, no. 13.2, pp. 90-91.

17. Sauvage, “Gospel Journey,” 6.

CHƯƠNG III

GIÁ TRỊ VÀ ĐẶC TÍNH
CỦA TRƯỜNG LA SAN

Gioan La San tin rằng, qua con người giáo viên của La San, Chúa tỏ lòng thương xót trẻ con của giới thợ thuyền và giới nghèo. Kinh nghiệm của Ngài là nhiều con trẻ trong giới này thường sống theo thói thường của chúng và vì thế thường bị giáo hóa “theo những gương xấu của bạn bè lang thang trên đường phố1. Trường La San, cách chung được tạo lập để cứu chữa các tình trạng như vậy, tôi nghĩ rằng nhu cầu của phương thuốc này vẫn còn to lớn trong thời bây giờ. Hiện nay, quá nhiều thanh thiếu niên bị ném vào một xã hội dư thừa tính cách đa dạng văn hóa và một nền luân lý không may có quá nhiều tính mơ hồ và nhầm lẫn. Quá nhiều thanh thiếu niên bị hủy hoại vì quá thiên về vật chất và đeo đuổi những thỏa mãn nhất thời. Đối với nhiều trẻ, áp lực nặng nề của bạn bè cùng lứa, sự lạm dụng lan tràn các chất độc, sự thiếu tự tin thâm niên, cũng như sự nghèo nàn tình thương, là thực tế thường ngày. Nhiều trẻ không có được mấy gương người trưởng thành đích thực. Nhiều cha mẹ, càng ngày càng có nhiều người phải nuôi con một mình, phải cống hiến thời gian và sức lực của mình “cho những nhu cầu vật chất và sự cấp dưỡng hay những âu lo vì sinh kế nên không có thì giờ” để giáo dục con cái theo các giá trị của Kitô giáo.2

Đây là bối cảnh mà trường La San được hình thành và tiếp tục tồn tại và có ý nghĩa đến ngày nay. Đây là bối cảnh mà ta cần nghe Gioan La San nói với các giáo viên :

Anh em hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu như Đấng chăn chiên lành trong Phúc Âm đang tìm con chiên lạc, đặt nó lên vai mình, và đem nó về đàn. Vì anh em là kẻ thay thế Người, anh em phải coi mình như có bổn phận phải làm như vậy.3

Đây là thực tại các giáo viên được kêu gọi để giúp phụ huynh như là cộng tác viên của Chúa Kitô để cứu rỗi thanh thiếu niên. Điều mà Gioan La San đã nhận thức được từ xưa vẫn tiếp tục tái diễn trong hiện tại.

Trẻ con đến trường Anh em [và những ai giao phó những thanh thiếu niên này cho Anh em] tin rằng Anh em được lãnh nhận ơn giúp đỡ kẻ yếu, dạy dỗ kẻ ngu dốt, uốn nắn kẻ sai phạm.4

Trường La San có những đặc tính then chốt hình thành một hệ thống giá trị theo đó giáo viên và phụ huynh giáo huấn và đào tạo con em mình. Trước đây tài liệu “đặc tính trường La San5 xem như kim chỉ nam điều khiển phong trào trường La San ở Hoa Kỳ, đã có nỗ lực nêu lên các đặc tính này. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ là ở đây tôi xin cống hiến sáu đặc tính của trường La San mà tôi tin là tài liệu tổng hợp này chưa đầy đủ và chưa chính xác. Tính chưa chính xác sẽ được bàn ở chương tiếp theo. Ở đây tôi xin đưa ra sáu đặc tính của trường La San mà tôi tin là đã tạo khuôn cho các giá trị chủ yếu mà giáo viên và phụ huynh cần tán thành và hợp tác.

Trước nhất trường La San là trường Kitô theo truyền thống công giáo La Mã. Vài ngày trước khi mất Gioan La San đã làm sáng tỏ một lần nữa lập trường Ngài về vấn đề này :

Tôi thúc giục họ {các Anh Em trường Kitô} trước hết mọi sự là hoàn toàn vâng phục Giáo Hội, nhất là trong thời buổi đen tối này và, để chứng tỏ điều này, đừng bao giờ chia lìa khỏi Giáo hội La Mã, Anh Em nên nhớ rằng tôi đã gửi hai người Anh Em qua La mã để xin Chúa ơn lành là Dòng luôn được tòng phục Giáo Hội.6

Gioan La San luôn nhất quán và không mập mờ trong lời dạy dỗ về đặc tính này của trường La San.

Giáo huấn của Giáo Hội La mã về các trường học sẽ được bàn cãi chi tiết trong một chương sau. Ở đây ta chỉ cần nhớ rằng Chúa Giêsu là yếu tố then chốt quanh đó suy ra mọi Giáo huấn của Giáo Hội. Các Giám mục Hoa Kỳ trong thư mục vụ về giáo dục năm 1972 xác định rõ ràng là Chúa Kitô “đồng thời là nguồn cảm hứng, nội dung và mục đích của nền giáo dục Kitô7 về “sứ mạng dạy dỗ như Chúa Kitô đã làm” tiếp tục là “một sự ủy nhiệm năng động cho mọi tín hữu qua mọi thời, mọi nơi và trong mọi điều kiện8. Cho nên trường La San cần phải là một cộng đoàn những kẻ có lòng tin dấn thân vào việc dạy Phúc âm và vào việc trung thành sâu sắc với Giáo Hội. Giáo viên và phụ huynh cần hợp tác với nhau và hỗ trợ lẫn nhau để biến sứ mạng chúng ta chia sẻ thành hiện thực.

Và để việc hợp tác này có thể xảy ra dĩ nhiên là chúng ta phải làm việc trong tinh thần hiểu biết và kính trọng lẫn nhau. Vì thế ta cần bỏ ra thời giờ để đàm thoại và nuôi dưỡng sự dấn thân cho hệ thống giáo dục theo lý tưởng Phúc âm này. Đặc tính thứ hai của trường La San là chương trình học phải thích ứng với nhu cầu học sinh. Gioan La San đã phải thích ứng chương trình học để đáp ứng nhu cầu học sinh. Giáo viên cần đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh bất cứ ở đâu, cần thiết lập cơ sở chung để đưa chúng tiến lên. Chương trình giảng dạy cần thích ứng với nhu cầu trí thức, văn hóa, đạo đức và hướng nghiệp của đương sự trong ngôi trường đặc biệt đó. Nhân cách, nền giáo dục trước đây, cách ứng xử cả trong và ngoài lớp học, các yếu tố chính của cá tính, bối cảnh gia đình và môi trường xung quanh của người học sinh cần được cân nhắc. Chúng ta rất dễ quên nhu cầu thực sự của học viên. Đôi khi chúng ta bị lôi cuốn làm việc với các học sinh có lý tưởng, giỏi giang, có động lực cao. Chưa bao giờ các học sinh La San tiên khởi được mô tả như vậy. Thực ra, đôi khi Gioan La San coi chúng như cứng đầu, không được giáo dục tốt, xấu tính, bướng bỉnh, xấc láo, ngoan cố và tối dạ.

Các học sinh tiếp tục đến với chúng ta :

Đủ loại : mau và chậm, từ những gia đình nguyên vẹn và đổ vỡ ; ở tầng lớp kinh tế xã hội cao và thấp ; biết an tâmvà thiếu tự tin ; thân mật và nhút nhát, nghiện và không nghiện ma túy, hạnh phúc và buồn thảm.9

Chúng ta phải đón nhận các học sinh ngay tại trình độ của chúng nếu chúng ta muốn phát triển dạy dỗ. Người thầy cần phải biết rằng sự hăng say để khai triển đề tài, sự trong sáng trong lúc trình bày, sự sáng tạo để biến đổi các bài vở, và sự hiểu biết mỗi học viên, tất cả đều có khả năng tạo nên sự tin tưởng và khuyến khích học viên học điều khó hơn.10

Thách thức lớn nhất đối với Gioan La San là giữ các thiếu niên này ở trong trường. Trách nhiệm hàng đầu của giáo viên là nuôi dưỡng nơi học sinh lòng ham học và ý muốn đi học. Người chỉ bảo rằng phải làm mọi chuyện để học sinh không bỏ học, hay trốn học ; đây là hai vấn đề luôn tái diễn đối với trẻ em nghèo vào thế kỷ XVII bên Pháp. Theo Gioan La San, giáo viên phải tạo động lực cho học sinh để chúng không bỏ lớp, bỏ học nửa chừng, chúng siêng năng học bài. Giáo viên cần tiên liệu tránh mọi rắc rối trước hai bước. Họ có thể làm điều này nếu họ tạo cho học sinh biết yêu mến thực sự trường học. Để có thể làm điều này giáo viên cần biết từng cá nhân học sinh. Tôi cho rằng sự nhiệt tâm và sự ân cần của giáo viên đối với cá nhân học sinh có lẽ là đặc tính nổi bật của trường La San.

Gioan La San viết trong bài suy niệm vào Chúa nhật thứ hai Phục sinh :

Trong bài Phúc âm hôm nay… [nói về]… Đấng chăn chiên lành lo lắng thật nhiều cho con chiên. Chúa nói một trong các đức tính phân biệt người chăn chiên là họ biết từng cá nhân con chiên của mình. Đây… là một trong các đức tính chính yếu mà người dạy dỗ kẻ khác phải có vì họ cần phải biết học sinh của mình và nhận ra cách họ phải xử sự với chúng.11

Tôi gợi ý là cha mẹ ở vào vị thế tốt nhất để giúp giáo viên hiểu rõ hơn nhu cầu riêng rẽ và các đặc điểm giáo dục của từng đứa trẻ. Hơn nữa tuy là đã ba thế kỷ rồi, Gioan La San đã nhận định rằng công việc giữ học sinh tiếp tục học hành sẽ được thực hiện tốt hơn nếu giáo viên mời gọi phụ huynh giúp đỡ và cộng tác.12

Gioan La San hình dung trường học như là thời gian học một nghề thực tế. Đặc tính thứ ba này của trường La San cũng liên hệ mật thiết với đặc tính trước nghĩa là chương trình học phải đáp ứng nhu cầu của học sinh. Trường học là nơi học sinh chuẩn bị thành công dân hữu hiệu. Chúng phải được dạy những thói quen làm việc có hiệu quả. Một vài ví dụ trong cuốn việc điều khiển trường Kitô13, cuốn sổ tay cho giáo viên cũng có thể giúp ta thấu hiểu vấn đề này. Gioan La San viết cho giáo viên tiểu học.

Chương trình tập viết, chính tả, học toán ở trường có mục đích chuẩn bị các trẻ này đảm nhận chỗ đứng của chúng trong xã hội đương thời và đó là thời gian luyện tập kỹ năng sống đời người trưởng thành hữu ích. Chẳng hạn Gioan La San nhấn mạnh ba điều cho việc tập viết : 1) vai trò điều chỉnh của giáo viên ; 2) cách chăm sóc dụng cụ ; 3) sự cần thiết của các điều kiện tốt để làm việc. Một ví dụ khác là các học sinh được tập viết chính tả bằng cách chép lại các hóa đơn, các tài liệu hành chánh, hợp đồng và chứng thư. Tất cả các điều này là tư liệu chúng cần biết rõ khi lớn lên. Tương tự như vậy số học được dạy để có cơ chế biết đếm. Hơn nữa các cách ứng xử tốt và phép lịch sự phải được dạy trong trường La San như là quá trình xã hội hóa các trẻ sống các “nhân đức Kitô” về khiêm tốn và kính trọng14. Đây là những gì Gioan La San muốn nói khi người chỉ rằng các giáo viên phải cống hiến cho học sinh một nền giáo dục tốt với kiến thức và kỹ năng cần thiết để sống trong xã hội.

Tuy nhiên một khía cạnh khác của vấn đề huấn nghệ của trường La San là nhắm tới một nền giáo dục trách nhiệm với đời sống Kitô giáo. Trong ý thức này hành động Kitô hữu và những chương trình phục vụ cộng đồng ngày nay l�
Lasan
(Theo Dòng Lasan Việt Nam)


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
TRƯỜNG LA SAN
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 PHÚT TÂM SỰ VỀ NHÀ GIÁO KITÔ [12.07.2018 15:54 | 1354 hits]
 Giáo Dục Công Bằng [11.05.2009 16:52 | 2929 hits]
 ĐẠO ĐỨC SINH HỌC [18.07.2008 03:17 | 6181 hits]
 TÌM HIỂU TÂM TÍNH HỌC [18.07.2008 03:01 | 2750 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Vì có trách nhiệm giúp cứu sống học sinh, anh em phải thúc đẩy trẻ kết hiệp mọi hoạt động của chúng với các hoạt động của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngõ hầu các họat động đó sau khi được thánh hóa nhờ bởi công nghiệp của Chúa và được Chúa xức dầu sẽ trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và thành phương tiện cứu sống trẻ.
MR 195,1,1 .
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 001
 Tổng lượt truy cập 000000001
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2021
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : [email protected]

Lên đầu trang